Veneilykoulutus

SPV:n Veneilijäkurssin teoriaosuus

Aika: 2.2.-28.4.2022, ilmoittautumiset oheisella lomakkeella 30.1.2022 mennessä.

Paikka: SPV:n Campus verkko-oppimisympäristö

Kurssin järjestäjä: Varkauden Pursiseura ry

Kurssin aloitus: Teams-tapaamisella 2.2.2022 klo 18:00 - 19:00

Kurssimaksu: 60€ (jäsenhinta), ei jäsenille 120€ + todistusmaksu 50€

Veneilijäkurssi 

Kurssi kattaa laajasti moottori- ja purjeveneilijöiden tiedot ja taidot. Veneilijäkurssille osallistumiselle ei ole erityisiä osaamis- ja kokemusvaatimuksia. Kurssi soveltuu kokeneillekin veneilijöille tietojen päivittämiseen.

Teoriaosuuden sisältö: Navigoint I (Itämeri ja järvet) ja venetekniikkaa ja päällikön vastuu vesiliikennelain 792/2019 mukaisesti. 

Käytännön veneilytaitokurssi sisältää: Koneajo-osuuden moottori- ja purjeveneilijöille ja purjehdusosuuden purjeveneilijöille. 

Tutkinnon (teoria- ja käytännönosuuden suorittaneilla) on riittävä kyky ja taito sekä oikea asenne:

  • toimia oman moottori- ja/tai purjeveneen päällikkönä
  • käyttää merikarttaa ja elektronisia navigointilaitteita maisemanavigoinnissa
  • veneillä turvallisesti Suomen sisä- ja rannikkovesillä suotuisissa olosuhteiss
  • huoltaa ja ylläpitää veneen merikelpoisuutta vesiliikennelain edellyttämässä kunnossa.. 

Kurssikuvaus

Opiskelu tapahtuu tuettuna etäopiskeluna SPV:n Campus ympäristössä tukeutuen ajantasaisiin kurssikirjoihin ja harjoitusmerikarttoihin sekä SPV:n auktorisoiman veneilykouluttajan kanssa pidettyihin Teams-koulutus sessioihin 2-4 kpl tarpeen mukaaan.

Veneilijäkurssin käytännönosuus

Kurssilaisten kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Käytännönosuus sisältää 2 harjoituskertaa a’ 3h vesillä ja näyttökokeen.

Kurssin sisältö on yleistä merenkulkuosaamista, joka on aivan yhtä tarpeellista niin moottoriveneilijöille kuin purjehtijoillekin.  Kurssilla sovelletaan teoriakurssilla opittuja asioita käytännössä. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen.

Kurssi ei sisällä varsinaista purjehdusopetusta, mutta käytännön harjoittelu voidaan osallistujien toiveen mukaan tehdä joko purje- tai moottoriveneellä.

Lähtökohtaisesti käytetään kurssilaisten omia veneitä. Veneettömyys ei kuitenkaan ole este osallistua kurssille, ryhmät kootaan niin, että veneettömätkin kurssilaiset pääsevät myös käytännön harjoituksiin. Veneensä harjoituksiin antavalle korvataan polttoaine- ja muut suoranaiset kulut.

Veneilijäkurssin suorittaneella on oikeus käyttää Veneilijän pätevyysviiriä.

Oppimateriaali

Suomen Navigoinninopettajat ry:n julkaisemaa Navigointi 1 Järvialueet ja Itämeri -kirjaa. Kirjan hinta 34€. SPV:n Veneilyn Perusteet, kirjan hinta 25€. Kirjatilaukset SPV:n verkkokauppa: https://spv.fi/teema/verkkokauppa-yksityisasiakas/

Lisäksi tarvitaan navigointi astelevy esim. Linex 2800MH n. 10€, harppi 7 – 11€ mallista riippuen.

Lisätietoja SPV:n koulutuksista: https://campus.spv.fi/

Yhteydenotto pyyntö

Yhteydenotto pyyntö, koskien veneilykoulutusta.

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.